Nhảy đến cơ thể

Cong ty c? ph?n lo xo Aiko la cong ty s?n xu?t va kinh doanh lo xo chinh xac va lo xo ??c bi?t b?ng may ??nh hinh ? thanh ph? Nissin, t?nh Aichi.


Số bưu điện: 470-0102
Số 75-766 Nagatsuka, Thị trấn Fujishima, Thành phố Nissin, Tỉnh Aichi

Liên hệ

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây.

Điện thoại/ Fax

Số điện Thoại
0561-73-3777(Các ngày trong tuần 9:00~5:00)
Sô fax
0561-73-7538
Chúng tôi rất xin lỗi, "Mẫu yêu cầu" bên dưới đang tạm ngưng.
Xin vui lòng gửi tới địa chỉ email nàyここから


Mẫu yêu cầu (Đang trong thời gian tạm ngưng)

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ bên dưới.

* Là mục bắt buộc

Nội dung yêu cầu*
Tên công ty
Họ tên ( Kanji)*
Họ tên ( Furigana/.....)*
E-Mail*
Số điện thoại *
FSố Fax

Công ty cổ phần lò xo Aiko

Gia công đa hình dạng
Gia công, sản xuất và kinh doanh lò xo lá hoặc lò xo sợi.
Số bưu điện: 470-0102
75-766 Nagatsuka, Thị trấn Fujishima, Thành phố Nissin, Tỉnh Aichi
Điện thoại: 0561-73-3777
Sô fax: 0561-73-7538

    

Port Messe Nagoya


Công ty cổ phần lò xo Aiko
Chúng tôi cổ vũ cho đội Nagoya Grampus
Chúng tôi cổ vũ cho đội Nagoya Grampus
            ©N.G.E

.